Kroppsspråk

  • Ställ dig bredvid personen istället för framför (med säkerhetsavstånd).
  • Stå inte nära och undvik kroppskontakt.
  • Backa undan och ge utrymme.
  • Signalera lugn genom kroppsspråk och det du säger – det kan smitta.
  • Var försiktig med ögonkontakt – den kan trigga. Den kan också stabilisera och ge tyngd åt det du säger så känn efter från situation till situation.
  • Ta hand om din egen stress, rädsla och ilska – den smittar annars.

Samarbete och förståelse

  • Samarbeta med dem som finns i närheten. Tillsammans kan ni bidra till ett större lugn och att någon kan ta över om du behöver gå ifrån en stund. Tänk på att många personer också kan stressa så ibland är det bästa att vara få personer i situationen.
  • I vissa situationer kan man behöva säga ifrån skarpt och visa var gränsen går, inte visa sig rädd. I andra är samma bemötande det som får situationen att eskalera.
  • Sträva efter att förstå vad som hände. Vad behöver personen just nu för att bli lugn? Ibland kan personen själv föreslå vad som kan hjälpa och ibland behövs bara en stunds lugn och ro.
  • Går det att avleda personen på något sätt? Ibland går det att byta fokus för att dämpa och avbryta situationen, distraktion.