Testa ert risk- och säkerhetsmedvetande

Risk- och säkerhetsmedvetande på arbetsplatsen skapas av de attityder, vanor och beteenden som präglar det dagliga arbetet. I aktiviteten får ni reflektera över hur det ser ut hos er, och komma överens om eventuella förbättringar. Aktiviteten passar att genomföras i en skyddskommitté, en samverkansgrupp eller en mindre arbetsgrupp.

Hur är vårt risk- och säkerhetsmedvetande?

Reflektera tillsammans med hjälp av ett antal påstående över det risk- och säkerhetsmedvetande som präglar er arbetsplats. Resultatet av testet kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att identifiera åtgärder för att utveckla ert säkerhetsmedvetande.
Aktiviteten tar cirka 30 minuter och går att dela upp på fler tillfällen. Om ni jobbar vidare med förbättringsåtgärder behöver ni mer tid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutiner

Stöd och dialog

Kunskap och lärande

Testet består av 19 påståenden fördelat på fyra områden. Gör hela testet eller välj ett eller flera områden.
Spara ner svaren på testet lokalt hos er, Suntarbetsliv lagrar ingenting.