GRUPPAKTIVITETER Jobba tillsammans

Här finns stöd för att arbeta systematiskt med hot och våld i arbetsgruppen. Aktiviteterna går att anpassa till hur mycket tid ni har och kan användas exempelvis på ett APT, ett personalmöte eller i en samverkansgrupp.

Jobba tillsammans

Erbjud stöd

Tänk på att samtal om hot och våld kan väcka minnen av obehagliga och traumatiska händelser. Var därför beredd på att erbjuda stöd för den som behöver.