Skyddsronden används för att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kopplat till hot och våld på
arbetsplatsen.

Skyddsronden bygger på föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö – AFS 2015:4.

Skyddsronden används för att kartlägga om lokaler och utrustning är anpassade och minskar risker för och konsekvenser av hot och våld på arbetsplatsen.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1.

Skyddsronden används för att kartlägga krisstöd på arbetsplatsen kopplat till hot och våld.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Första hjälpen och krisstöd – AFS 1999:7.

Skyddsronden används för att kartlägga olika situationer med risk för hot och våld på arbetsplatsen.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Våld och hot – AFS 1993:2

Skyddsronden används för att undersöka risker för skador och ohälsa på grund av hot och våld vid ensamarbete.
Skyddsronden bygger på föreskrifterna Ensamarbete AFS 1982:3.

Skyddsronden används för att kartlägga arbetsmiljöarbetet med hot och våld på arbetsplatsen.

Skyddsronden bygger på föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1 SAM.