Hur hanterar vi situationer med hot och våld?

I den här aktiviteten får ni hjälp att prata om obehagliga, hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå i ert arbete och hur ni vill hantera dessa. Gör gärna aktiviteten regelbundet för att lyfta frågor om hot och våld på arbetsplatsen.

Bra att veta innan ni börjar

 • Passar för arbetsgruppen på ett APT eller liknande.
 • Är ni många dela in er i mindre grupper.
 • Anpassa efter hur mycket tid ni har, cirka 30 minuter.
 • Internetuppkoppling behövs.
 • Testa att tekniken fungerar som den ska, exempelvis ljudet vid filmvisning.
 • Utse någon som dokumenterar.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.
 • Bestäm hur ni tar hand om det ni kommer överens om.
 • Samtal om hot och våld kan väcka minnen av obehagliga och traumatiska händelser. Var därför beredd på att erbjuda stöd för den som behöver.

Prata om hotfulla och våldsamma situationer

Finns det situationer i ert arbete som ofta leder till olika former av hot och våld?
Den dialog ni kommer att ha nu hjälper er att dela erfarenheter och prata om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå i ert arbete och hur ni kan göra för att förebygga liknande händelser.
Gör så här:

 • Titta på filmen som en dialogstartare, cirka 5 minuter.
 • Fundera själv i 5 minuter.
 • Reflektera tillsammans 20 minuter.
 • Kom ihåg att dokumentera det ni kommer fram till och bestäm nästa steg.

Hur hanterar vi svåra situationer med hot och våld?

Titta på filmen och starta dialogen om hur ni kan hantera obehagliga, hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå i arbetet.

5 minuter

Vad tänker du?

Har du hanterat någon hotfull eller våldsam situation som du vill dela med dina arbetskamrater?

20 minuter

Vad tänker vi?

Hur hanterar vi hotfulla eller våldsamma situationer?
 • Finns det något i de situationerna som kunde ha gjorts annorlunda?
 • Finns det något särskilt som fungerade bra i de situationerna?
 • Hur kan vi göra för att förebygga att liknande situationer uppstår igen?

Sammanfatta och bestäm nästa steg

Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.

Foto av fem människor i stående.

Ett sätt att arbeta förebyggande med hot och våld är att löpande prata om situationer, dela erfarenheter och lära av varandra. Precis som ni nu har gjort.