Vilka risker finns i vårt jobb?

Den här aktiviteten hjälper er att löpande samla in risker för hot och våld i arbetet. Aktiviteten är ett komplement till årliga skyddsronder och verksamhetens dagliga riskbedömningar.

Bra att veta innan ni börjar

 • Passar för arbetsgruppen på ett APT eller liknande.
 • Är ni många dela in er i mindre grupper.
 • Anpassa efter hur mycket tid ni har, cirka 30 minuter.
 • Internetuppkoppling behövs.
 • Testa att tekniken fungerar som den ska, exempelvis ljudet vid filmvisning.
 • Utse någon som dokumenterar.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.
 • Bestäm hur ni tar hand om det ni kommer överens om.
 • Tänk på att samtal om hot och våld kan väcka minnen av obehagliga och traumatiska händelser. Var därför beredd på att erbjuda stöd för den som behöver.

Förbered:

 • Röda notislappar = Risk – Kräver snabb hantering och en akut åtgärd.
 • Orangea notislappar = Viss risk – Bör hanteras och åtgärdas så snart som möjligt.
 • Pennor
 • Dator för dokumentation

Avslutning:

 • Bestäm vem som är ansvarig, när åtgärden ska utföras och när det ska vara klart. Sätt ett datum för uppföljning.
 • Följ upp de åtgärder ni bestämt när det är dags, återkoppla till arbetsgruppen. Boka gärna in ett nytt datum för att genomföra gruppaktiviteten igen.

Risker i arbetet

För en löpande dialog i arbetsgruppen om vilka risker för hot och våld som ni möter i arbetet. Bedöm tillsammans vilka som behöver åtgärdas och hur.
Gör så här:

 • Dela ut notislappar i två färger till var och en, eller till mindre grupper.
 • Titta på filmen som en dialogstartare, cirka 2,5 minuter.
 • Fundera en och en i 5 minuter.
 • Dialog i arbetsgruppen 30 minuter.
 • Kom ihåg att dokumentera det ni kommer fram till och bestäm nästa steg.

Vilka risker har vi på vår arbetsplats?

5 minuter

Vad tänker du?

Använd röda och orangea notislappar. Skriv ner de risker för hot och våld som ni upplever i arbetet. Definiera om det är akut och kräver snabb hantering och en akut åtgärd eller om det räcker med att det åtgärdas så snart som möjligt.

Vilka risker för hot och våld finns i mitt arbete?

30 minuter

Vad tänker vi?

Vilka risker för hot och våld finns i vårt arbete?
 • Sätt upp alla lappar färgsorterat på en vägg eller whiteboard.
 • Redovisa era lappar i gruppen och i samband med detta pratar ni om hur risken ska hanteras och åtgärdas.

Sammanfatta och bestäm nästa steg

 • Bestäm vad som är nästa steg och vem som gör vad.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.

Foto av två kvinnor som sätter upp orangea post-it lappar
Att löpande prata om risker för hot och våld är en viktig del i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg arbetsplats. Precis som ni nu gjort.