Hur skapar vi en trygg arbetsplats?

I den här aktiviteten får ni prata om vad som bidrar till trygghet i arbetet trots att situationer med hot och våld kan uppstå. Aktiviteten kan användas regelbundet i dialogen om hur trygghet kan skapas på er arbetsplats.

Bra att veta innan ni börjar

 • Passar för arbetsgruppen på ett APT eller liknande.
 • Är ni många dela in er i mindre grupper.
 • Anpassa efter hur mycket tid ni har, cirka 30 minuter.
 • Internetuppkoppling behövs.
 • Testa att tekniken fungerar som den ska, exempelvis ljudet vid filmvisning.
 • Utse någon som dokumenterar.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.
 • Bestäm hur ni tar hand om det ni kommer överens om.
 • Tänk på att samtal om hot och våld kan väcka minnen av obehagliga och traumatiska händelser. Var därför beredd på att erbjuda stöd för den som behöver.

Trygga miljöer

I dialog skapar ni en gemensam bild av hur ni kan skapa en trygg miljö på er arbetsplats. Genom att dela erfarenheter och prata om hur trygghet skapas kan ni hitta åtgärder som bidrar till en tryggare arbetsmiljö.
Gör så här:

 • Titta på filmen som en dialogstartare, cirka 2 minuter.
 • Fundera själv i 5 minuter.
 • Reflektera tillsammans 20 minuter.
 • Kom ihåg att dokumentera det ni kommer fram till och bestäm nästa steg.
5 minuter

Vad tänker du?

Vad gör dig trygg på jobbet trots att du vet att situationer med hot och våld kan uppstå?

20 minuter

Vad tänker vi?

Vad kan ni göra för att skapa trygghet på jobbet trots att situationer med hot och våld kan uppstå?

Sammanfatta och bestäm nästa steg

 • Sammanfatta det ni upplever bidrar till trygghet i arbetet.
 • Dokumentera på ett sätt som passar er.
 • Dokumentationen kan användas som underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i fortsatt dialog i arbetsgruppen, skyddskommittén eller samverkansgruppen.

Foto av människor i diskussion vid ett bord
Håll dialogen levande för att hela tiden utveckla hur ni vill ha det och prata om vad som har betydelse för er. Precis som ni nu gjort.