Demensutbildning gav tryggare personal

Många äldre blir förvirrade när de läggs in på sjukhus. På Danderyds sjukhus lärde sig personal på en medicinavdelning att bemöta förvirrade patienter på ett bättre sätt. De gjorde också fysiska förändringar i lokalerna. Resultatet blev nöjdare patienter – och en starkare teamkänsla i arbetsgruppen.

Avdelning 76 har 17 vårdplatser och är inriktad mot allmän internmedicin. De flesta patienter är äldre.
– Vi såg att vi hade många avvikelser, som handlade om aggressiva och oroliga patienter. Personalen hade inte rätt verktyg för att hantera dem, säger Camilla Lindell, chefssjuksköterska.

All personal gick demensutbildning

Avdelningen sökte medel för att utveckla sitt arbetssätt och bli demenscertifierad i Silviahemmets regi. Under certifieringsprocessen gick all personal en tredagars utbildning i demensvård. De fick lära sig mycket om både bemötande och fysisk miljö.

Om man sjunger Bä, bä vita lamm medan man tar blodprov går det mycket lättare.

Färgmarkeringar och hjälpmedel
Efter utbildningen har de bland annat:

  • Satt lås på alla fönster
  • Satt in frostade glasdörrar i korridorerna, eftersom möjligheten att se långt kan ge förvirrade patienter en impuls att vandra iväg
  • Skapat färgmarkeringar till dörrkarmarna vid rummen, för att patienterna enklare ska hitta
  • Köpt in enkla hjälpmedel som kan sysselsätta, lugna eller avleda oroliga patienter – till exempel plockförkläde, stressbollar och böcker med bilder från äldre tider
  • Börjat använda musik på ett nytt sätt

– Om man sjunger Bä, bä vita lamm medan man tar blodprov går det mycket lättare, säger Johan Ejerhed, medicinskt ansvarig läkare.
Genom att prata med de anhöriga får medarbetarna veta vad patienterna tycker om att äta och göra.
Det handlar om ett nytt förhållningssätt, om att skapa en allians med patienterna, beskriver de. När någon är orolig gäller det att förstå varför. Vårdpersonalen lyssnar, samtalar och försöker avleda.

Bättre arbetsmiljö och tryggare patienter

Alla medarbetare har också schemalagd reflektion i mindre grupp en gång i månaden. En av reflektionshandledarna är undersköterskan Mia Sundqvist.
Demenscertifieringen har påverkat arbetsmiljön mycket, menar Mia Sundqvist.  Det är en stor skillnad mot tidigare, beskriver hon.
Tips för bättre bemötande av patienter med förvirring:

  • Utbilda all personal
  • Förstå patientens situation
  • Lär av varandra i gruppen
  • Anpassa den fysiska arbetsmiljön
  • Det finns enkla hjälpmedel – använd dem

Text: Margareta Edling