CHECKLISTOR OCH STÖD Praktisk hjälp

Här finns skyddsronder, checklistor, mallar och samtalsstöd att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Praktisk hjälp

Checklistor

Checklistorna kan användas som underlag för organisationens riktlinjer och rutiner i arbetet med att förebygga hot och våld. De kan också fungera som stöd för hur enskilda medarbetare kan hantera olika situationer.

Situation som kan eskalera

Tips för att förebygga hot och våld

Efter att något hänt

Säkerhet på nätet

Attentat misstänkt försändelse

Skyddsronder

Skyddsronderna används i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kartlägga och undersöka olika områden som har relevans för att förebygga hot och våld i arbetet.

AFS 2001:1 - SAM

Arbetsmiljöarbete med hot och våld

Gå till skyddsrond
AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning

Lokaler och utrustning

Gå till skyddsrond
AFS 1993:2 - Våld och hot

Hot och våld på arbetsplatsen

Gå till skyddsrond
AFS 1999:7 - Första hjälpen och krisstöd

Krisstöd

Gå till skyddsrond
AFS 2015:4 - OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Gå till skyddsrond
AFS 1982:3 - Ensamarbete

Ensamarbete

Gå till skyddsrond

Samtalsstöd och mallar

Samtalsstödet fungerar som en hjälp till dig som är chef i samtal med en drabbad medarbetare. Mallarna för utredning av händelse och handlingsplan och uppföljning används som stöd i analysen av en händelse med hot och våld.

SAMTALSSTÖD

Vid en händelse

MALL

Utredning av händelse

MALL

Handlingsplan och uppföljning

MER STÖD FRÅN SUNTARBETSLIV

Skyddsronder och checklistor

Här finns fler checklistor, skyddsronder och mallar inom olika områden som underlättar arbetsmiljöarbetet.