Mindre hot och våld med Resimamodellen

Var nyfiken. Ge ett gott bemötande. Se till att alla vet vad de ska göra om något händer – så kan du förebygga mycket hot och våld från patienter i den psykiatriska slutenvården. Nu ska alla anställda i Värmlands slutenvård få lära sig Resimamodellen.

Monica Hedman är mentalskötare och arbetar på en psykosavdelning inom slutenpsykiatrin i Region Värmland. Hon har ansvaret för en grundutbildning i Resimamodellen för alla anställda i Värmlands slutenpsykiatri.

Modellen handlar om två grundläggande principer. Man ska ha ett grundläggande intresse för människan bakom beteendet: varför gör han eller hon så här? Och man ska ha en plan för vad var och en ska göra om en hotfull situation uppstår

– Modellen handlar om två grundläggande principer. Man ska ha ett grundläggande intresse för människan bakom beteendet: varför gör han eller hon så här? Och man ska ha en plan för vad var och en ska göra om en hotfull situation uppstår, säger Monica Hedman.
Resima står för Resurser i möte med aggression. Modellen lärs ut av Bjørn Petter Hanssen och Geir Olsen, som har utvecklat den. De båda har tidigare arbetat på Universitetssjukhuset i Bergen i Norge, men ägnar nu hela sin tid åt detta. Det finns varianter och lite olika namn på modellen, som Bergenmodellen och Termamodellen.
Tonvikten ligger på steget före, att försöka se till att konflikterna inte uppstår i mötet mellan patienter och personal, så långt det är möjligt.
En verksamhet som inför Resimamodellen får bland annat med sig de här färdigheterna:

  • Hur man bygger goda relationer mellan patienter och personal
  • Hur man skapar tydliga och rimliga rutiner
  • Hur man lugnar och avleder vid aggression
  • Hur man förhindrar skador på patienter och personal

Förebyggande arbetet viktigt

Grunden är att ha en respektfull och medkännande attityd till patienten. Samarbete och en bra samtalston inom personalgruppen är också viktigt, berättar Monica Hedman.
Personalgruppen behöver ha rutiner för hur de ska agera vad gäller bland annat regler, bemötande, och när en risk för hot och våld uppstår. Rutinerna ska vara nedskrivna och kända, och alla ska använda dem. När alla vet vad de ska göra om något händer blir det lättare, menar Monica Hedman.
Resimamodellen är utarbetad för att få ner våld, hot och tvång inom slutenpsykiatrin. Just nu pågår också ett forskningsprojekt där man testar att införa en variant av modellen inom intensivvården. Projektet beräknas vara klart år 2024.
Här kan du läsa mer om hur man använder modellen, här kallad Bergenmodellen, inom psykiatrin i Region Stockholm.
Text: Åsa Hammar