Den som befinner sig i kris kan ha stort stöd av kollegorna på arbetet. De kan lyssna, erbjuda en fika eller avlastning med någon arbetsuppgift. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Cela Zetterstedt är psykoterapeut och arbetar i en krisjour på en företagshälsa. Hon berättar hur en kris kan påverka en annan människa, och hur man kan stötta som kollega.
En kris kan bestå av olika faser:

  • Chock
  • Förnekelse
  • Reaktionsfas med olika typer av känslor
  • Bearbetning
  • Nyorientering

De här faserna följer inte alltid en kronologisk ordning, utan man kan växla mellan dem.

Chock tränger undan känslorna

– Vid chock åker känslorna ner i källaren. Känslorna trängs undan för att vi ska kunna fungera mer eller mindre som en robot så att vi kan ta oss i säkerhet. Man kan uppleva en overklighetskänsla – man tar inte in vardagsinformation, säger Cela Zetterstedt.
En chock kan hålla i sig i flera dygn, tills man verkligen känner att man är i säkerhet. Träffar man någon i chock ska man vara väldigt enkel i sitt bemötande och bara hålla sig till det viktigaste när det gäller information.

Förnekelse – också viktigt

Förnekelse har också ett värde. Det hjälper oss ta in det hemska man varit med om lite i taget, så mycket vi orkar. Att få hjälp att tänka på annat en stund kan hjälpa en person i den här fasen – att kanske bara få sitta ner och fika lite.

Reaktionsfas med starka känslor

Sen kommer känslorna, och de kan vara både blandade och yttra sig i starka reaktioner, som ilska, gapskratt, hulkande gråt, eller att skaka och darra.
– Alla känslor behöver komma ut, och för den som står bredvid handlar det om att stå ut med det. Man kan också hjälpa till att normalisera känslan genom att visa att man tycker det verkar rimligt att känna som de gör.

Bearbetning hjälper till att reflektera

Under bearbetningsfasen börjar känslorna lägga sig lite, och känslor och tankar börjar samverka. Man återfår sin förmåga till reflektion.

Nyorientering med tankar på framtiden

– Vi längtar ju efter att se ljuset vid horisonten. Då vet vi var vi har våra ärr och en större acceptans inför vad som har hänt. Det kan märkas på att man hör att personen ifråga börjar ha lite planer för framtiden.

Bra att få gå till jobbet

Vi kan inte ta bort det svåra, men vi kan fylla på med gott

Ska man jobba fast man befinner sig en kris? Det beror förstås på, men i princip tycker Cela Zetterstedt att man ska tänka att det är bra. Rutiner är lugnande och hjälper till att få stänga av och vila en stund från det svåra.
Att då ha kollegor som orkar lyssna, kan erbjuda lite avlastning med arbetet eller en stunds skratt om vardagliga situationer, det kan betyda mycket.
– Vi kan inte ta bort det svåra, men vi kan fylla på med gott, säger Cela Zetterstedt.

Text: Åsa Hammar